Sjarmtrollet

Sjarmtrollet er en avdeling med 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Telefonnummer: 91912355

Ansatte på Sjarmtrollet:

Trine – barnehagelærer 100% (Permisjon 2023-2024)
Tove Lise – assistent 100%
Anne May – fagarbeider 60%

Vi fokuserer hovedsakelig på barnas primærbehov på småbarnsavdelingen: trygghet og omsorg.  Vi skaper trygghet ved å ha faste rutiner og faste voksne på avdelingen. Først når barn er trygge og alle fysiske behov dekket klarer de å lære nye ting. Ved å faste rutener hjelper vi også barna og utvikle en tidsfølelse. Vi har også et stort fokus på selvstendighetstrening, vi øver på å klare selv, og barna viser stor glede over å mestre ting på egenhånd.

Vi mener det er viktig å respektere barnas lek, alt barna lærer i løpet av dag prosessere de i leken. I leke tilegner de seg også mye kunnskap som sosiale kompetanse og språk. LEK er barnas viktigste ressurs for læring – og da er det barnas egen lek og IKKE den voksenstyrte leken som gir mest rom for læring. Derfor mener vi det er viktig og gi barna tid, rom og verktøy til å leke mest mulig.

PEDAGOGISK TILNÆRMIG:

Vi stimulerer til læring og mestring gjennom lek, tilrettelagte aktiviteter og hverdagsituasjoner.      Vi jobber med språk gjennom sang, eventyr med konkreter, ved benevning i hverdagsituasjoner og samtaler.

 

Slik ser en uke ut hos oss barnehageåret 2022-2023

OBS! Denne planen kan endres ved behov.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

Turdag 

Eventyrsamling

 Temasamling

Formingsaktivitet

Havregrøt

Varmmat 

Nybakt grovbrød/ rundstykker

Nybakt grovbrød/ rundstykker

Varmmat 

 

Informasjonsskriv fra avdelingen