Ferie og planleggingsdager

Ferie

Det betales kontingent for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Alle barn må derfor avvikle en måned ferie i løpte av et barnehageår.

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Av disse skal 3 uker avvikles sammenhengende i perioden 1. juni til 20. august, Barnehagen holder stengt uke 29,30 og 31. 

Mange barn har imidlertid mer ferie enn det som er pålagt. Det er da viktig at vi avvikler personalets ferier i de periodene flere barn har fri. I forkant av vinterferie, sommerferie og høstferie vil det derfor bli sendt ut behovsundersøkelse  der foresatte blir bedt om å opplyse om barnas ferie. Det vil stå en tidsfrist for innlevering på alle undersøkelsene som blir sendt ut, de som ikke svarer innen denne fristen vil automatisk bli satt opp på fri/ferie. Innmeldt tidspunkt for ferie er bindende. 

 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert år.

De nøyaktige datoene for planleggingsdagene bestemmes i august hvert år (frem til og med august året etter). Dere finner dem i Årskalenderen.