Velkommen til Trollstua barnehage Boen AS; et godt sted å være, et godt sted å lære

Trollstua barnehage er en privat barnehage for barn i alder 0-6 år. Vi holder til på Boen, Tveit. Lokalet, uteareal og vedtekter ble godkjent etter lov om barnehager § 10, første gang høsten 2010. Barnehagen har et samlet, godkjent netto leke- og oppholdsareal på 148 kvadrat. August 2013 åpnet vi en avdeling til, da hovedsaklig for barn fra 0-3 år. Vi fokuserer på språk. lek og læring i trygge omgivelser. Link til mer info finner dere på hjemmesiden her, eller på www.kristiansandkommune.no

Trollstua barnehage er en privat barnehage for barn i alder 0-6 år. Vi holder til på Boen, Tveit. Lokalet, uteareal og vedtekter ble godkjent etter lov om barnehager § 10,  første gang høsten 2010.

Barnehagen har et samlet, godkjent netto leke- og oppholdsareal på 148m2.


August 2013 åpnet vi en avdeling til, for barn fra 0-3 år.

Barnehagen har i 2020 åpnet nytt tur/uteområde rett over veien, Trollparken! Her har vi bålpanne og kan kose oss! Barnehagen har 9 ansatte, bestående av pedagoger, assistenter og fagarbeidere.

Utover dette har vi faste vikarer som brukes ved behov. Eier er Gunn J. Seland.

 

www.trollstuaboen.barnehage.no