Velkommen til Trollstua barnehage Boen AS! Et godt sted å være, et godt sted å lære!

Vi fokuserer på språk, lek og læring i trygge omgivelser.

Trollstua barnehage er en privat barnehage som ligger på Boen, Tveit. Barnehagen er for barn i alderen 0-6 år og består av to avdelinger. Lykketrollet som er storbarnsavdeling og sjarmtrollet som er småbarnsavdeling.

Barnehagen har i 2020 åpnet nytt tur/uteområde rett over veien, Trollparken! Her har vi bålpanne, klatrevegg, lekehytte, sandkasse og sykkelbane mm.

Vi bruker aktivt nærmiljøet rundt oss. Boen Gård og den faste turplassen i skogen gir barna gode opplevelser i naturen og bidrar til lek, læring, undring og utforsking.

Like utenfor barnehagen ligger også et jorde vi bruker til akebakke på vinteren. Vi drar også på litt lengre utflukter til Dyreparken, Solsletta og Drangsholt for å nevne noen.

Barnehagen har 9 ansatte, bestående av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Utover dette har vi faste vikarer som brukes ved behov.

Eier er Gunn J. Seland.

Lokalet, utearealet og vedtekter ble godkjent etter lov om barnehager § 10, første gang høsten 2010. August 2013 åpnet vi småbarnsavdelingen sjarmtrollet, for barn fra 0-3 år. Barnehagen har et samlet, godkjent netto leke- og oppholdsareal på 148m2.

 

www.trollstuaboen.barnehage.no