Praktisk informasjon

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 - 16.30 Ny åpningstid fra August 2023 er 07.00-16.30 i tråd med kommunale barnehager i Kristiansand.

Vi ønsker at barna er levert senest kl 09.30, dersom dere kommer senere gi oss beskjed. Personalets arbeidstid er innenfor barnehagens åpningstid, foreldre bes derfor være i barnehagen senest kl. 16.20 slik at vi får tid til å fortelle litt om barnets dag før stengetid.

Skal barnet ha fri, eller blir hjemme grunnet sykdom ønsker vi også å få beskjed fra dere før kl:09.30, dere kan selve logge dette i Kidplan eller sende en sms til avdelingens telefon.

 

Foreldrebetaling pr. 01.08.2023 :

 

Antall dager

 Pris pr måned

 Matpenger

Sum pr måned

 100% 5 dager i uka

 3000,-

 300,- 

 3300,-

 80% 4 dager i uka

 2400,-

 240,-

 2640,-

 60% 3 dager i uka

 1800,-

 180,-

 1980,-

Søskenmoderasjon: 30% for barn nummer 2. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass. 

 

Kjøp av heldag: 300,-

 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes ut ifra husholdningens samlede skattepliktige kapital og personinntekt. Det er Kristiansand kommune som administrerer denne ordningen og søknad sendes i foreldreportalen.