Kartleggingsundersøkelse våren 2017,foreldre T3

T3, Flik undersøkelse