Når må barn holdes hjemme fra barnehagen

Oppdatering fra folkehelseinstituttet 2015 om når barn må holdes borte fra barnehagen i forbindelse med sykdom.